W związku z realizacją projektu „Chce się żyć!” przez  Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. – Lider z siedzibą w Katowicach wraz Fundacją Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II – Partner z siedzibą w Świętochłowicach  przeprowadza rozeznanie rynku na trenerów pracowni:

 • ikonopisania
 • ceramiki
 • szkła artystycznego
 • kulinarnej
 • rękodzieła

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 września 2016 roku.

Więcej informacji w dokumentach poszczególnych ofert, które można pobrać poniżej:

 • Zapytanie ofertowe – zajęcia ikonopisania
 • Zał.1 – formularz ofertowy – zajęcia ikonopisania
 • Zapytanie ofertowe – zajęcia ceramiki
 • Zał.1 – formularz ofertowy – zajęcia ceramiki
 • Zapytanie ofertowe – zajęcia szkła artystycznego
 • Zał.1 – formularz ofertowy – zajęcia szkła artystycznego
 • Zapytanie ofertowe – zajęcia kulinarne
 • Zał.1 – formularz ofertowy – zajęcia kulinarne
 • Zapytanie ofertowe – zajęcia rękodzieła
 • Zał.1 – formularz ofertowy – zajęcia rękodzieła