Sprawozdanie finansowe

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nasza organizacja każdego roku sporządza sprawozdanie roczne w którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące zrealizowanych działań wynikających ze statutu oraz sposobach ich realizacji, a także danych o charakterze finansowym.