Media

Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II od 2011 niesie pomoc rodzinom w kryzysie oraz zagrożonym rozpadem, borykającym się z na co dzień z uzależnieniami, trudnościami wychowawczymi, ubóstwem, niepełnosprawnością. Rodziny obejmuje wsparciem niematerialnym.

Dajemy szansę i nadzieję
na lepsze jutro

Swoją misję fundacja realizuje, prowadząc świetlicę środowiskową dla dzieci, terapeutyczne i integrujące warsztaty artystyczne oraz tworząc rozwijające projekty aktywizujące i edukacyjne. Istotą działań naszej organizacji jest zaangażowanie osób korzystających ze wsparcia, do zmiany samych siebie oraz osób ze swojego najbliższego otoczenia.