Seniorzy

Starzenie się społeczeństwa w Polsce: Wyzwania i działania Fundacji Rodzin Polskich

Wyraźnie zauważalną tendencją demograficzną w krajach Europy Zachodniej jest starzenie się społeczeństwa. Można to zaobserwować także w Polsce. W naszym kraju żyje obecnie 9,7 mln osób w wieku powyżej 60 roku życia, w samych Świętochłowicach mieszka ich 11 300, przy liczbie mieszkańców 46 112. Według prognoz, do 2050 roku, seniorzy będą stanowić nawet 40% populacji Polski.

Seniorzy to grupa niejednorodna. Ich sytuacja socjalno-bytowa i jakość życia jest zróżnicowana. W tej grupie można wyróżnić osoby, które nie potrzebują żadnej pomocy i żyją aktywnie jak i te, które pragnęłyby otrzymać wsparcie.

Seniorzy najczęściej borykają się z problemami materialnymi, zdrowotnymi, mierzą się z utratą bliskich, doświadczają samotności. Co więcej „kult młodości” kreowany przez środki masowego przekazu sprawia, że są spychani na margines i stereotypowo postrzegani jako bierni, schorowani, nieaktywni, ubodzy czy wręcz zbędni. Seniorzy stają się niewidzialni, bo nikt nie dostrzega ich problemów, a oni sami często boją się prosić o pomoc, w obawie, że spotkają się z odmową.

Fundacja Rodzin Polskich od 12 lat pomaga seniorom zamieszkałym w Świętochłowicach i miastach ościennych, pragnąc zmienić negatywne postrzeganie jesieni życia w społeczeństwie. Samotnym seniorom staramy się przywrócić radość życia, tworząc okazje do poznania nowych osób i zyskania nowych zainteresowań podczas warsztatów artystycznych z rękodzieła, ceramiki, szkła artystycznego. Kursy komputerowe i wspólne wycieczki to inne z naszych wielu inicjatyw.

Pasja, która sprawiła, że życie stało się piękniejsze

Panu Zygmuntowi stan zdrowia nie pozwala na wychodzenie z domu. Jedyną osobą, z którą może porozmawiać jest żona. Jego wielką pasją jest ogrodnictwo, o którym mógłby opowiadać godzinami. Wcześniej pasję łączył z wykonywaniem zawodu ogrodnika. Gdy dowiedzieliśmy się o jego trudnej sytuacji, stworzyliśmy mu możliwość podzielenia się swoją pasją z
podopiecznymi naszej fundacji. Wspaniale było widzieć Pana Zygmunta w swoim żywiole, gdy opowiadał o kwiatach i instruował, jak je posadzić w fundacyjnym ogrodzie.

Warsztaty, które przywróciły radość życia

Przygnębiona po śmierci ukochanego męża Pani Inga nie chciała wychodzić z domu – szła tylko na cmentarz złożyć świeże kwiaty na grobie najbliższego człowieka. Broniła się przed uczestnictwem w zajęciach artystycznych dla seniorów. Jednak stałe namowy córki poskutkowały – Pani Inga w naszym Klubie Seniora odkryła nową pasję do rękodzieła, ale przede wszystkich odzyskała radość życia.

Seniorzy do komputerów!

Uczyć można się całe życie – Pani Zofia jest na to doskonałym dowodem. Kupiła komputer, ale bała się go obsługiwać. Skorzystała z naszego bezpłatnego kursu komputerowego dla seniorów i odkryła zupełnie nowe, fascynujące możliwości. Nauczyła się pisać na klawiaturze, obsługiwać edytor tekstu, wyszukiwać potrzebne informacje w internecie, korzystać z e-recept. A co najważniejsze, przełamała swój strach przed nowoczesnymi technologiami. Można? Można!

Ty również masz moc, aby uczynić życie seniora piękniejszym.
Wesprzyj finansowo. Wybierz jak chcesz pomóc naszym podopiecznym.