Fundacja, zespół, misja

Fundacja, która wspiera w trudnych chwilach

Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II od 2011 roku niesie pomoc rodzinom w kryzysie oraz zagrożonym rozpadem, borykającym się z uzależnieniami, trudnościami wychowawczymi, ubóstwem, niepełnosprawnością.

Misją fundacji jest zmiana trudnego dzisiaj podopiecznych w lepsze jutro. Realizuje ją prowadząc świetlicę środowiskową dla dzieci, terapeutyczne i integrujące warsztaty artystyczne oraz tworząc rozwijające projekty aktywizujące i edukacyjne.

Istotą działań jest zachęcenie osób korzystających ze wsparcia do zmiany samych siebie oraz osób z ich najbliższego otoczenia, dlatego podopiecznych obejmujemy wsparciem niematerialnym i specjalistycznym.

Eugeniusz Fick

Prezes fundacji

Dorota Polewana

Sekretariat

Dorota Fick

Instruktor, Pracownia ceramiki

Ewa Jauernig

Instruktor, Pracownia szkła

Danuta Kupiec

Instruktor, Pracownia rękodzieła

Mateusz Cichocki

Fundraising

Miłosz Wasylik

Fundraising