Fundacja, zespół, misja

Fundacja, która wspiera w trudnych chwilach

Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II od 2011 roku niesie pomoc rodzinom w kryzysie oraz zagrożonym rozpadem, borykającym się z uzależnieniami, trudnościami wychowawczymi, ubóstwem, niepełnosprawnością.

Misją fundacji jest zmiana trudnego dzisiaj podopiecznych w lepsze jutro. Realizuje ją prowadząc świetlicę środowiskową dla dzieci, terapeutyczne i integrujące warsztaty artystyczne oraz tworząc rozwijające projekty aktywizujące i edukacyjne.

Istotą działań jest zachęcenie osób korzystających ze wsparcia do zmiany samych siebie oraz osób z ich najbliższego otoczenia, dlatego podopiecznych obejmujemy wsparciem niematerialnym i specjalistycznym.

Eugeniusz Fick

Prezes fundacji

Dorota Polewana

Sekretariat

Ewa Juskowiak

Wychowawca świetlicy

Dorota Fick

Instruktor, Pracownia ceramiki

Ewa Jauernig

Instruktor, Pracownia szkła

Danuta Kupiec

Instruktor, Pracownia rękodzieła

Mateusz Cichocki

Fundraising

Miłosz Wasylik

Fundraising