Świetlica

Wsparcie dzieci i młodzieży

To jeden z naszych najwcześniejszych, długofalowych projektów. Działania są skierowane do dzieci i młodzieży ze Świętochłowic (woj. śląskie), zmagających się z trudną sytuacją życiową. Projekt ten wspiera młodych ludzi, często dyskryminowanych w życiu społecznym. W ramach tej inicjatywy uruchomiona została m.in. placówka wsparcia dziennego. W Świętochłowicach, gdzie siedzibę ma nasza Fundacja, jest to pierwsza taka placówka.

Równocześnie prowadzimy akcje podwórkowe, czyli „streetworking”, który ma otworzyć mieszkańców miasta na pomoc organizacjom takim jak nasza.

Rozwój i profilaktyka

Nasze działania skupiają się na rozwoju kompetencji kluczowych, tj. matematyczno-technicznych oraz świadomości i ekspresji kulturalnej. Działamy również na rzecz rozwoju kompetencji językowych poprzez zajęcia z języka angielskiego oraz w ramach aktywności społecznej i obywatelskiej.

Kolejnym bardzo ważnym aspektem naszej działalności stała się profilaktyka różnych uzależnień oparta w dużej mierze na psychoedukacji i treningu umiejętności społecznych.

Uczestnicy otrzymują możliwości rozwijania się na wielu płaszczyznach i poznawania nowych, ciekawych sposobów spędzania czasu. Oprócz zajęć stacjonarnych uczestniczą w wyjściach i wycieczkach, a dla najbardziej aktywnych i zaangażowanych osób istnieje możliwość wyjazdu wakacyjnego.

Rozwijamy talenty i perspektywy młodych

Projekt daje szansę na rozwinięcie swoich pasji i potencjału, dzięki udziałowi w zajęciach, na które rodzin nie stać. Dzięki wsparciu młodzieży z grup i środowisk trudnych, rozwoju ich kompetencji społecznych i zawodowych, chcemy wpłynąć pozytywnie na lepszy start w dorosłość. Poprzez spotkania z ciekawymi osobami i wycieczki w miejsca związane z kulturą, jak i wizyty u przedsiębiorców, uczestnicy otrzymują możliwość zapoznania się z wieloma aspektami funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym. Zaangażowanie i nowe doświadczenia dzieci i młodzieży otwierają również nową płaszczyznę komunikacji i postrzegania świata.

Pozytywne informacje o życiu, decyzjach osobistych i zawodowych podejmowanych przez naszych podopiecznych potwierdzają, że kierunek oraz sposób realizacji naszych działań jest dobry, dlatego, próbując pozyskać nowe kontakty oraz rozwijając kompetencje naszych wychowawców, chcemy wspierać kolejne pokolenia dzieci i młodzieży, aby mogli wejść lepsze, pełniejsze i radośniejsze dorosłe życie.