Przedświąteczny czas obfituje w wiele różnorodnych wydarzeń. Także artystycznych. Podopieczni świetlicy, wspólnie z panią Ewą podstanowili przygotować krótki program artystyczny dla rodziców, opiekunów oraz wszystkich przyjaciół fundacji. Zapraszamy więc serdecznie w ich imieniu na „Świetlicową zimę”.

Jak wspominaliśmy, to krótkie przedstawienie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych – także tych, którzy chcieliby bliżej poznać nasza pracę dydaktyczno-wychowawczą z dziećmi.

Dobrze wiemy, że takie wydarzenia jak to, sprzyjają rozmowom. Dlatego po przedstawieniu zapraszamy rodziców i opiekunów dzieci, do pozostania w ramach tak zwanych „konsultacji”. Będzie okazja, by skupić się indywidualnie na każdym z dzieci i ich potrzebach. Zachęcamy gorąco!