Zaangażowanie podopiecznych obu świetlic nie gaśnie! Dzieci wraz z wychowawcami podejmują działania w ramach wolontariatu, ucząc się i doświadczając, czym jest dawanie siebie innym. Tym razem swoje serce i czas podarowały nam – fundacji, angażując się w zbiórkę funduszy na działalność organizacji.

Przez dwa dni – 8 i 9 marca, małych wolontariuszy spotkać można było w sklepie TESCO w Świętochłowicach. Tam, dzięki uprzejmości gospodarzy miejsca i akcji organizowanej przez TESCO na rzecz organizacji pozarządowych, klienci sklepu mogli wesprzeć nas darowizną. Dzieciaki dopisały, jak zawsze. Cieszymy się, że z taką ochotą angażują się w tego rodzaju działania. Dla nas to ważne, także ze względu na możliwość uzyskania dodatkowych zasobów pieniężnych na relizację poszczególnych przedsięwzięć, których się podejmujemy.

Serdeczne podziękowania dla każdego, kto zechciał włączyć się w akcję. Łącznie przez dwa dni zbiórki, w puszkach znalazło się prawie 1 000 zł.