Ogromny zaszczyt! Ogromne zaskoczenie! Ogromna odpowiedzialność i niemnniej emocji. Tego doświadczyliśmy w miniony piątek, 16 marca w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, podczas konferencji „Rodzina w centrum uwagi”.

W obecności wielu znakomitych postaci, w tym samej pani Minister Elżbiety Rafalskiej mieliśmy przyjemność uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu. Zorganizowane przez wojewodę śląskiego pana Jarosława Wieczorka spotkanie, skupione było wokół tematyki rodziny. Mowa była o realizacji polityki prorodzinnej w Polsce i wdrażanych w tym zakresie rządowych programach, wpieraniu polskich rodzin przez samorządy oraz organizacje, a także o wkładzie rodzin w budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Temat nam niezwykle bliski, ale też ciągle bardzo istotny. Jak podkresliła sama minister:

Patrzę na ten tytuł konferencji – „Rodzina w centrum uwagi” – i to jest to, czego przez te lata chcieliśmy, ale dzisiaj mogę powiedzieć, że rodzina, poza tym, że jest w centrum uwagi i skupia na sobie wzrok nas wszystkich, to jest już kawałek dalej – jest w centrum działania, jest w centrum polityki społecznej.

Wydarzenie było także okazją, do wyróżnienia działań podejmowanych na rzecz rodziny i pieczy zastępczej przez podmioty takie jak organizacje pozarządowe, funkcjonujące na terenie naszego regionu. Padło wiele pięknych, ważnych i ciepłych słów w stronę osób budujących pozytywny klimat wokół rodziny jako wartości, zabiegających o jej prawidłowy rozwój, o wpieranie w trudnych momentach między innymi z ust wojewody śląskiego, pana Jana Chrząszcza:

Z wielkim szacunkiem zwracam się do wszystkich rodzin, a także właściwych organizacji, które swoją działalnością, postawą społeczną oraz ludzkim podejściem deklarują szeroko rozumianą pomoc dla konkretnych osób i konkretnych rodzin. Miejcie świadomość, że w swojej prostocie, w swojej skromności robicie rzeczy wielkie, rzeczy szlachetne.

Wśród zaszczyconych tym wyjątkowym wyróznieniem znalazła się także nasza fundacja. To dla nas wielka rzecz, otrzymać taką pochwałę za prowadzoną od 2011 roku działalność. Czujemy się niezwykle dumni ale i zobowiązani do tego, by nieustannie pracować, doskonalić się i jeszcze prężniej wspierać rodziny w potrzebie.


Nie mogliśmy takiego wydarzenia pozostawić bez echa, dlatego w poniedziałek 19 marca spotkaliśmy się w fundacji z osobai, bez których nasza praca nie byłaby tak owocna i wartościowa. Wspólnie z członkami zarządu, pracownikami, wolontariuszami, osobami działającymi w projektach – tymi, którzy bardzo często są niewidoczni dla naszych podopiecznych, a których działania pozwalają nam się rozwijać, spotkaliśmy się, by świętować. Padło wiele ciepłych slów, słów radości, satysfakcji i nadziei, że to co robimy jest wartościowe!

Oby kolejne dni, miesiące i lata naszej pracy przynosiły coraz więcej dobra dla każdej rodziny.

O wydarzeniu można przeczytać na stronie

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Dziennika Zachodniego

lub obejrzeć wideorelację zrealizowaną przez Telewizję TVS