Przed nami kolejne działania skierowane do osób w wieku 60+. Tym razem będzie to kompleksowa pomoc w codziennym funkcjonowaniu oraz trudnościach związanych z wiekiem. Poszukujemy specjalistó, którzy podejmą się współpracy.

Zapraszamy do współpracy! Działajmy „Razem dla seniorów…” w Świętochłowicach.

W związku z realizacją projektu „Razem dla seniorów – kompleksowy program skoordynowanej opieki senioralnej” (EFS) nawiążemy współpracę z lekarzem, rehabilitantem, pielęgniarką, ratownikiem medycznym, pracownikiem socjalnym oraz psychologiem.

Zapraszamy w/w specjalistów do wspólnych działań na rzecz osób niesamodzielnych / niepełnosprawnych w wieku 60+ oraz ich otoczenia. Przewidujemy zaangażowanie do:

– zespołu interdyscyplinarnego, którego zadaniem jest rozpoznanie potrzeb seniorów oraz zaplanowanie adekwatnych form wsparcia (indywidualnego zakresu usług),

– przeprowadzenia warsztatów/zajęć dla seniorów w ramach Klubu Seniora

– przeprowadzenia szkoleń grupowych dla opiekunów faktycznych osób wymagających pomocy w codziennych czynnościach

– świadczenia indywidualnego poradnictwa dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych

Działania będą realizowane na terenie miasta Świętochłowice, od grudnia 2018 r.

Szczegóły dostępne pod nr tel. 733-230-187; 503-741-815;

e-mail: katarzyna.durbajlo@fundacja-kopia.powerdev.pl

Polecamy naszą ofertę Państwa uwadze.