Od stycznia tego roku możemy z radością powiedzieć, że działamy w formie świetlicowej już nie w jednym, a dwóch miejscach! Oprócz świetlicy w siedzibie fundacji, prowadzimy także placówkę, powstałą w mieście w lutym 2018 roku w ramach projektu „Działanie i wsparcie w życiu i na starcie”, który jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Codziennością podopiecznych świetlicy „Promyk” jest wspólnie spędzany czas na różnych aktownościach, począwszy od pomocy w anuce, wyrównywaniu szans edukacyjnych, przez gry i zabawy, integrację, aż po sport i rozwijanie różnych pasji. Jako że nasza organizacja ma możliwości lokalowe, składając projekt o dofinansowanie działalności świetlicy postanowilismy założyć możliwość uczestniczenia dzieci w warsztatach artystycznych w naszych pracowniach. Oprócz tego podopieczni spędzają czas na świeżym powietrzu, mogą brać udział w wycieczkach i wyjazdach. Nie zabraknie oczywiście integracji między obiema placówkami!

Kolejnym z aspektów, który uważamy za istotny jest wolontariat, dlatego też dzieci będą brały czynny udział w podejmowanych przez fundację akcjach, bądź tymi, które zainicjują wychowawcy.

Karda pedagogiczna ma za zadanie równocześnie prowadzić wsparcie pedagogiczno-wychowawcze dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży, w formie grupy pomocowej, minimum raz w miesiącu.

Dzieciaczki uczęszczają na świetlicę z przyjemnością. My natomiast cieszymy się, że możemy wspierać takie działania, rozwijać uzupełniając ofertę zajęciową o nasze zasoby, a także dotrzeć do jeszcze szerszego grona odbiorców – rodziców, opiekunów, wychowawców, dzieląc się własnym doświadczeniem.