Po raz kolejny zapraszamy serdecznie na zajęcia organizowane dla najmłodszych mieszkańców Świętochłowic w ramach realizowanego projektu. W sierpniu będziemy poznawali wiele ciekawych miejsc, także w mieście, nie zabraknie zajęć i rozgrywek sportowych oraz wspólnego gotowania! Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem pracy świetlicy oraz działań w ramach streetworkingu.

Na świetlicę zapraszamy wszystkich zainteresowanych, zaznaczamy jednak, że ilość miejsc jest ograniczona. Na wycieczki obowiązują zgody rodzica / opiekuna, które są dostępne na świetlicy. Jeśli chodzi o wyróżnione adnotacją zajęcia sportowe należy uprzednio zapisać się pod numerem telefonu: 601662238.

wakacje_9.2.5

wakacje_9.2.5 (1) wakacje_9.2.5 (2) wakacje_9.2.5 (3) wakacje_9.2.5 (4)

1 2