Film jako dziedzina sztuki porusza serca milionów ludzi na świecie.  Większość z nas lubi chodzić do kina lub oglądać filmy przez internet. Możemy wyróżnić także filmy dokumentalne i reklamowe. Te filmy, tworzone przez profesjonalistów najczęściej wymagają dużych budżetów do ich realizacji.  Jednak w dobie nowoczesnych technologii nie trzeba być profesjonalnym twórca i posiadać drogich urządzeń, aby tworzyć ciekawe filmy na własny użytek. Dlatego też zaoferowaliśmy seniorom możliwość zdobycia umiejętności, które pozwolą im zarejestrować piękne chwile z ich życia, na warsztatach z filmowania.

 

 

 

Uczestniczący w projekcie „Smart Senior 6.0 +” seniorzy pod okiem fachowca uczą się podstaw filmowania. Warsztaty składają się z teoretycznego wprowadzenia (podstaw filmowania, analizy przykładowego video) oraz zajęć praktycznych. Do kręcenia filmów seniorzy używają smartfonu, a więc sprzętu którym dysponują na co dzień. To niedrogie i poręczne urządzenie jest wystarczające, aby nagrywać filmy w dobrej jakości. Zarejestrowane przez uczestników materiały filmowe są omawiane z prowadzącym, który wskazuje najczęściej występujące błędy, ale stara się również stworzyć przyjazną atmosferę sprzyjającą rozwijaniu kreatywności i wrażliwości. Pod koniec cyklu zajęć uczestnicy zapoznają się także z podstawami montażu filmowego.
Realizowane w projekcie filmy to krótkie portrety rzeczywistości z najbliższego otoczenia znajdującego się wokół fundacji.

 

 

Zadanie „Smart Senior 6.0 +” jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2022