Od wielu lat staramy się angażować w zbiórki żywności, dzięki którym możemy wspierać potrzebujące rodziny, przy jednoczesnym włączeniu naszych podopiecznych w działania w formie wolontariatu. Do tej pory współpracowaliśmy ze Śląskim Bankiem Żywności, który każdego roku organizuje przedświąteczne akcje. Postanowiliśmy pójść o krok dalej i wystąpić do Ministerstwa o pozwolenie na zbiórki organizowane indywidualnie. Rozpoczynamy nowy rozdział!

Na dniach otrzymaliśmy informację zwrotną z pozytywnym rozpatrzeniem naszej prośby. Dotyczyła ona zarejestrowania indywidualnej zbiorki publicznej, dzięki czemu mamy możliwość w dowolnym czasie organizować tego typu akcje na rzecz potrzebujących rodzin. „OTWARTE SERCA” – tak nazwaliśmy nową formę samodzielnej działalności. Jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni i liczymy, że dzięki temu możliwości dotarcia do najuboższych dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów będzie się rozszerzała.

Idąc za ciosem, zapraszamy na pierwszą ze zbiórek – już w ten weekend. Szczegóły na plakacie poniżej.