Już w tym roku naszą fundację będzie można wesprzeć, przekazując 1% od podatku. Jako młoda organizacja nie mamy możliwości samodzielnego prowadzenia takiej działalności, jednak dzięki porozumieniu ze Stowarzyszeniem Katolickiej Wspólnoty „EMMANUEL” zaistniała taka droga! Przekazu 1% można dokonać za pośrednictwem konta tego Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Katolickiej Wspólnoty „EMMANUEL”
NR WPISU DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO:

KRS 0000003534

W rubryce WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) w zeznaniu podatkowym: PIT-28 – poz. 126, PIT-36 – poz. 302, PIT-36L – poz. 105, PIT-37 – poz. 123, PIT-38 – poz. 58, PIT-39 – poz. 51) należy wpisać kwotę, którą chcemy przekazać na rzecz OPP. W rubryce INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE należy dopisać „Rodzina”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zdecydują się wesprzeć nas w ten sposób! Jednocześnie prosimy o rozsyłanie informacji o możliwości przekazania 1% na naszą organizację. Poniżej zamieszczamy plakat oraz ulotki, które można wydrukować.