Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – Fundacja Rodzin Polskich

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Szkolimy osoby, które na co dzień pracują z dziećmi lub na ich rzecz, ucząc wzajemnego szacunku mając na uwadze metody rodzicielstwa bliskości.


Nasz program skierowany jest dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą czy wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji dającej zadowolenie i poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku. Główne motto „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” brzmi: Wychowywać to kochać i wymagać.

Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi, co zgodnie z wynikami badań J. D. Hawkinsa sprawia, że jest on także programem profilaktycznym.

Program w dużej części bazuje na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, „Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, żeby samemu żyć z godnością”, „Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Twoja droga do szczęśliwej rodziny”, „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole”, „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały”. Współpracujemy również z Krzysztofem Opeldusem – autorem bloga Tata prezes, na łamach którego publikowane są sprawdzone zagadnienia związane z wartościowymi metodami wychowawczymi. Twierdzi on, że „nie ma lepszych i gorszych rodziców, a istnieją tylko bardziej lub mniej świadomi”. Autor bloga na co dzień jest mężem, ojcem i przedsiębiorcą zaangażowanym w rodzicielstwo bliskości oraz problematykę relacji. Na temat relacji damsko-męskich oraz różnic między kobietą a mężczyzną prowadzi konferencje.

„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” uczy nie tyle „metod” co budowania relacji i bliskości z drugim człowiekiem.