Pracownia ceramiki – Fundacja Rodzin Polskich

Pracownia ceramiki

Poprzez warsztaty pokazujemy jak można stworzyć coś „z niczego”, dając tym satysfakcję i możliwość ćwiczenia własnej cierpliwości.


Zajęcia w pracowni ceramicznej mają na celu przybliżenie uczestnikom technik i sposobów pracy w glinie. Zapewniają zapoznanie się z kulturą i sztuką ludową oraz historią nie tylko ceramiki, ale wielu innych technik rękodzielniczych. Pozwalają docenić pracę ludzkich rąk i wyrobić w sobie szacunek do niej, rozwinąć się manualnie i twórczo. Warsztaty przebiegają w atmosferze przyjaźni i współpracy – każdy pomysł jest mile widziany i każdy też może wyrazić swoje zdanie i opinię. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego instruktora rękodzieła artystycznego.

W trakcie zajęć uczestnicy poznają technikę lepienia z wałeczków, plastrów, pracę przy pomocy form gipsowych, odlewanie w formach oraz łączenie tych technik. Powstające przedmioty są w większości wytworami ich wyobraźni i inwencji, która od strony technicznej wspierana jest wiedzą instruktora ceramiki.

Zajęcia nie wymagają od osób początkujących specjalnych umiejętności. Przy odrobinie cierpliwości, umiejętności i ogólnego poczucia estetyki, szybko uzyskuje się ciekawe efekty. Uczestnicy zajęć tworzą rzeczy, które upiększają ich otoczenie lub mogą stać się oryginalnym prezentem dla przyjaciół.