Moja świetlica – mój świat – Fundacja Rodzin Polskich

Moja świetlica – mój świat

Program dla dzieci z problemami w domu, szkole, grupie rówieśniczej, dotkniętych ubóstwem i sprawiających trudności wychowawcze.


To jeden z naszym pierwszych długofalowych projektów. Działania są skierowane do dzieci i młodzieży ze Świętochłowic (woj. śląskie), zmagających się z trudną sytuacją życiową. Projekt ten wspiera młodych ludzi dyskryminowanych w życiu społecznym. Jest to inicjatywa w ramach której uruchomiona została m.in. placówka wsparcia dziennego. W naszym mieście, gdzie siedzibę ma nasza Fundacja jest to pierwsza taka placówka. Równocześnie prowadzimy działania podwórkowe czyli „streetworking”, który ma otworzyć mieszkańców miasta na pomoc organizacjom takim jak nasza.

Nasze działania skupiają się na rozwoju kompetencji kluczowych tj. matematyczno-technicznych oraz świadomości i ekspresji kulturalnej. Działamy również na rzecz rozwoju kompetencji językowych poprzez aukcję języka angielskiego oraz w ramach aktywności społecznej i obywatelskiej. Uczestnicy otrzymują możliwości rozwijania się na wielu płaszczyznach i poznawania nowych, ciekawych sposobów spędzania czasu. Oprócz zajęć stacjonarnych uczestniczą w wyjściach i wycieczkach, a dla najbardziej aktywnych i zaangażowanych osób istnieje możliwość wyjazdu wakacyjnego.

Projekt daje szansę na rozwinięcie swoich pasji i potencjału dzięki udziałowi w zajęciach, na które ich rodzin nie stać. Dzięki wsparciu młodzieży z grup i środowisk trudnych, rozwoju ich kompetencji społecznych i zawodowych chcemy wpłynąć pozytywnie na lepszy start w dorosłość. Poprzez spotkania z ciekawymi osobami i wycieczki w miejsca związane z kulturą jak i wizyty u pracodawców, uczestnicy otrzymują możliwość zapoznania się z wieloma aspektami funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym. Zaangażowanie i pozytywne doświadczenie reakcji dzieci i młodzieży otwiera również nową płaszczyznę komunikacji i postrzegania tych osób. To kategoryzowanie często przez pryzmat stereotypów przez najbliższe otoczenie może zostać odparte.

Projekt realizowany jest we współpracy z Zabrzańskim Stowarzyszeniem na rzecz Profilaktyki i Pomocy Rodzinie „DROGA” z siedzibą w Zabrzu. Dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

Skip to content