Dla Seniora – Fundacja Rodzin Polskich

Dla Seniora

Dzięki naszym działaniom seniorzy nawiązują nowe relacje i przyjaźnie z innymi seniorami oraz doświadczają radości płynącej z pomocy innym.


Nasza Fundacja podejmuje wiele działań aktywizujących seniorów. Między innymi organizujemy zajęcia w naszych pracowniach, gdzie zasłużeni wiekiem ludzie mogą odkrywać swoje pasje i czuć się potrzebni. Korzyści płynących z inicjatyw dla osób starszym jest naprawdę sporo. To nie tylko kawa w dobrym towarzystwie czy możliwość poznania nowych ludzi i miejsc. To również otwartość na nowości, wzrost pewności siebie i szlifowanie umiejętności do podejmowania decyzji i pracy w grupie.

Organizujemy również spotkania z wolontariatem, by później senior jako uczestnik mógł samemu włączyć się w pomoc innym seniorom i zorganizować inicjatywę społeczną np. zbiórkę żywności dla samotnych seniorów, paczkę na święta czy mikołajki dla dzieci i ich dziadków.

Jedną z najnowszych naszych propozycji w ramach działań na rzecz seniorów jest projekt „Razem dla seniorów – kompleksowy program skoordynowanej opieki senioralnej”, który skierowany jest dla osób starszych borykających się z problemami zdrowotnymi i różnymi schorzeniami, które uniemożliwiają im normalne życie. Ten program również kierujemy do osób, którzy wpierają ludzi starszych pomagając im w codziennych czynnościach. Chcemy dzięki temu ułatwić funkcjonowanie nie tylko potrzebującym wsparcia osobom w wieku 60+, ale także podać pomocną dłoń tym, którzy do tej pory zajmowali się nimi samodzielnie. Nasze wsparcie jest bezpłatne, dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości ich adresatów, o wysokiej jakości i dostępności.

Nasza propozycja to zajęcia w Klubie Seniora, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania seniora oraz inne formy wsparcia dla faktycznych opiekunów.

W ramach Klubu Seniora odbywają się zajęcia rekreacyjno-sportowe czy rozwijające inne zainteresowania. Szkolimy z zakresu zdrowia, dietetyki i wolontariatu oraz prowadzimy warsztaty twórcze z zakresu rękodzieła, krawiectwa, fotografii i ceramiki. Nie brakuje dobrego jedzenia i atrakcji takich jak wyjścia do kina, teatru, muzeum czy instytucji publicznych.

Usługi opiekuńcze polegają na pomocy seniorom w codziennych czynnościach takich jak zakupy, przygotowanie i dostarczeniu posiłków, załatwianie spraw urzędowych, umawianie wizyt lekarskich oraz organizowanie czasu wolnego.

Dla osób opiekujących się seniorami organizujemy szkolenia oraz poradnictwo prawne, psychologiczne czy z zakresu udzielania pierwszej pomocy jak również z obszaru opieki nad osobami niesamodzielnymi.

1% PODATKU