Archipelag Skarbów – Fundacja Rodzin Polskich

Archipelag Skarbów

Poprzez udział w programie pokazujemy młodym ludziom jak żyć odpowiedzialnie bez uzależnień, agresji i nieplanowanej ciąży.


Celem programu jest profilaktyka uzależnień, przemocy, ciąż nastolatek, problemu HIV/AIDS oraz wychowanie do miłości i odpowiedzialności. Nasza propozycja to rozbudowana i udoskonalona wersja programu profilaktyki zintegrowanej „Wyspa Skarbów” rekomendowanego przez CMPPP. „Archipelag Skarbów” jest skierowany do młodzieży uczęszczającej do klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz do klas licealnych. Powstał w wyniku złożonej procedury, na którą składały się kolejne edycje modyfikowanych wersji programu poddawanych wieloaspektowej ewaluacji formatywnej (wizytacje ekspertów, kilka rodzajów ankiet z pytaniami zamkniętymi i otwartymi dla młodzieży, opinie nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych).

Adresatami programu mogą być również rodzice uczniów biorących udział w projekcie, jak również nauczyciele i wychowawcy z danej szkoły.

Program „Archipelag Skarbów” został pomyślany jako uzupełnienie i wzmocnienie szkolnego programu profilaktycznego i wychowawczego. Jest zgodny z założeniami profilaktyki zintegrowanej. Wszystkie elementy związane z przekazywaniem wiedzy są przygotowane w postaci atrakcyjnych, udźwiękowionych prezentacji multimedialnych.