Kolejna bardzo duża inicjatywa przed naszą organizacją. We współpracy z Zabrzańskim Stowarzyszeniem na rzecz Profilaktyki i Pomocy Rodzinie „DROGA” z siedzibą w Zabrzu, rozpoczynamy działania placówki wsparcia dziennego – świetlicy. W naszym mieście będzie to pierwsza taka placówka, w której czas wolny będą mogły spędzać dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat.

Przyglądając się potrzebom środowiska lokalnego zrodził się pomysł na wystąpienie o fundusze, dzięki którym będziemy mogli stworzyć miejsce przeznaczone dla dzieci i młodzieży wymagających pomocy pozalekcyjnej. Częściowo dotychczasowe działania fundacji skupione wokół pracowni zrzeszały tę grupę odbiorców, jednak nasze możliwości finansowe oraz czynniki zewnętrzne związane z większą częścią uczestników pracowni utrudniały szersze działania. Dzięki współpracy podjętej z Zabrzańskim Stowarzyszeniem, szczególności w osobie pani Agnieszki Budzyńskiej (Kurda) postanowiliśmy wystąpić o dofinansowanie. Tak zrodził się projekt „Moja świetlica – mój świat” który przeszedł pozytywnie weryfikację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

W ten sposób otwarły się przed nami, ale co ważniejsze młodymi mieszkańcami Świętochłowic nowe możliwości! Projekt obejmuje nie tylko  działalność placówki  w godzinach popołudniowych. Wyróżnia go skupienie się wokół kilku priorytetów:

  • rozwój kompetencji kluczowych matematyczno-technicznych oraz świadomości i ekspresji kulturalnej,
  • rozwój kompetencji językowych (j. angielski)
  • rozwój aktywności społecznej i obywatelskiej.

Świetlica ma do zaproponowania uczestnikom wiele ciekawych zajęć. Chcemy zapraszać ciekawe osoby, wychodzić do placówek kulturalnych, poznawać miejsca pracy w naszym mieście i nie tylko, rozwijać talenty i zainteresowania w różnych pracowniach warsztatowych, brać udział w zajęciach sportowych i nie tylko.

Projekt „Moja świetlica – mój świat” skierowany jest w szczególności do dzieci i młodzieży w wieku 8 – 16 lat, zmagających się z trudną sytuacją w rodzinie, najbliższym środowisku, mających kłopoty w szkole, kłopoty w kontaktach społecznych i rówieśniczych.

plakat-swietlica