Od ponad półtora roku trwa realizacja projektu dedykowana osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, celem którego jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób z województwa śląskiego, w tym osób niepełnosprawnych. W dalszym ciągu prowadzone są działania, dzięki którym cele i założenia tej inicjatywy są realizowane.

W ostatnim czasie podopieczni projektu „Chce się żyć!” mieli okazję wziąć udział w weekendowym wyjeździe do Ustronia. Celem szkolenia było wzmocnienie umiejętności i kompetencji społecznych. Prowadzone były warsztaty rozwojowe z zakresu automotywacji, autoprezentacji oraz efektywnego poszukiwania pracy. Po co tego typu działania?

Obserwując uczestników projektu „Chce się żyć” i współdziałając z nimi na różnych płaszczyznach w trakcie trwania projektu zauważyliśmy, że tematyka szkolenia rozwojowego może przyczynić się do jeszcze lepszej aktywnej postawy na rynku pracy. Jednocześnie widoczna jest potrzeba zwiększenia motywacji do dalszych wysiłków – wyjazd stał się swego rodzaju nagrodą dla odbywających obecnie staże uczestników. Dobrem dodanym uczestnictwa w szkoleniu była możliwość zabrania ze sobą dzieci, które na czas trwania szkolenia miło i aktywnie spędziły czas pod okiem wykwalifikowanej kadry Animatorów Czasu Wolnego. W grupie dorosłych znalazły się także osoby niepełnosprawne, które po raz pierwszy samodzielnie udały się na tego typu wyjazd.

W ramach zorganizowanego weekendu szkoleniowego, uczestniczki i uczestnicy mieli okazję wzmocnić wytrwałość w osiąganiu zaplanowanych celów, budować pozytywne nastawienia, tj. postawę proaktywną i zwiększyć aktywność zawodową.

Zajęcia poprowadziła psycholog Śląskiego Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., pani Marta Zaborowska.

Jak stwierdza sama prowadząca, wyjazd bardzo pozytywnie wpłynął na podopiecznych projektu – jest więc kolejny sukces szkoleniowy!