W okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2022 Fundacja Rodzin Polskich miała sposobność realizować projekt, którego celem była aktywizacja cyfrowa osób  w wieku starszym (60+) poprzez podniesienie ich umiejętności cyfrowych. Zarówno tych najbardziej podstawowych jak: obsługa systemu operacyjnego, korzystania z internetu do swoich potrzeb, ale również tych bardziej zaawansowanych jak: filmowanie cyfrowe, fotografowanie cyfrowe, obsługa mikrofonów cyfrowych, obsługa programów graficznych.

W projekcie wzięło udział 41 osób w wieku 60+ w tym 10 pensjonariuszy sąsiadującego z Fundacją Domu Pomocy Społecznej św. Antoni prowadzonego przez Caritas Archidiecezji

Katowickiej. 20 uczestników skorzystało z warsztatów z podstaw, a 21 doskonaliło umiejętności na zajęciach kreatywnych. Dzięki pomocy i odpowiedniemu podejściu prowadzących – trenerów uczestnicy krok po kroku odkrywali możliwości cyfrowego świata.

 

 

W ramach projektu zrealizowaliśmy w sumie 299 godzin zajęć. Pierwsze informacje uzyskane z ankiet ewaluacyjnych i rozmów z samymi uczestnikami wskazują na to, że projekt zakończył się powodzeniem. Jako realizator projektu najbardziej cieszymy się z tego, że wielu seniorom udało się przełamać lęk przed nowymi technologiami i teraz już samodzielnie korzystają z ich dobrodziejstw. Umiejętności zdobyte w projekcie umożliwiły im sprawne poruszanie się w przestrzeni, która dotąd wydawała im się niedostępna. Teraz opłacenie rachunków czy zakupy przez internet nie stanowią już problemu.

Zadanie „Smart Senior 6.0 + ” jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społeczne w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2022.