Zakończył się realizowany przez nas projekt „Crossminton – świetny sposób na ciekawe hobby” adresowany do dzieci i młodzieży. Choć naznaczony został pandemicznymi obostrzeniami czujemy, że po raz kolejny mogliśmy dać dzieciom nie mającym na co dzień możliwości brania udziału w dodatkowych zajęciach coś wyjątkowego.

W projekcie uczestniczyło łącznie 15 osób. Zajęcia sportowe z crossmintona odbywały się w salach gimnastycznych świętochłowickich szkół podstawowych. Mimo iż uczestnicy z zapałem pojawiali się na treningach, a współpraca z dyrektorami szkół układała się pomyślnie – z uwagi na epidemię bylismy zmuszeni przerwać zajęcia, a co za tym idzie nie wszystkie zaplanowane zajęcia odbyły się. Podobnie jak przewidziany w projekcie Młodzieżowy Amatorski Otwarty Turniej Crossmintona.

Pomimo tego jesteśmy przekonani, że w uczestnikach projektu udało nam się zaszczepić zainteresowanie tą jakże efektowną, a nadal mało jeszcze popularną dyscypliną sportu oraz dać tym młodym ludziom nieco wiary w to, że bez względu na sytuację w jakiej się znjadują – mogą i powinni rozwijać siebie, swoje pasje i możliwości.