Alleluja! Pan Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał! Cieszmy się więc i radujmy!

Z wielką radością dzielimy się z każdym z Was, z Waszymi rodzinami Wiarą płynącą ze Zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Niech więc nasz Zbawiciel, który zwyciężył śmierć i Szatana, wylewa hojnie swoje łaski na każdego z Was. Niech Wasze rodziny wypełniają Miłość i Pokój, a nadzieja będąca nierozłącznym przesłaniem pustego grobu, dodaje sił na kolejne dni.

Pracownicy i wolontariusze Fundacji Rodzin Polskich

Alleluja_fundacja