Kolejne tygodnie pokazują, jak ważną decyzją podjętą przez nas było stworzenie projektu, w którym pomagamy osobom, które należą do najbardziej wykluczonych grup ze społeczeństwa – osobom z niepełnosprawnościami.

Zauważamy, że dzięki prowadzonym przez nas zajęciom nasi podopieczni zaczynają się otwierać, odzyskują swój wewnętrzny wigor. Widzimy jak spotkania te wzmacniają w nich poczucie własnej wartości, oraz dzięki nim nawiązują przyjacielskie relacje w grupie.

 

Różnorodność warsztatów sprawia, że są one dla uczestników ciekawe. Wzbudzają one w nich zainteresowanie, inspirują na odnalezienia swojej nowej pasji.

Projekt “Rehabilitacja sztuką – arteterapia dla osób niepełnosprawnych oraz punkty wsparcia telefonicznego” jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.