Po dokładniejszym opowiedzeniu o florystyce, nadszedł czas na parę słów o muzykoterapii.

Jest to forma pracy terapeutycznej. Opiera się ona na wykorzystaniu elementów muzyki takich jak rytm, dźwięk, rytm, melodia czy harmonia. Podczas zajęć uczestnicy są angażowani w śpiew czy granie na instrumentach. Czasami warsztaty te pełnią funkcję rytmiki i są na nich wprowadzone elementy ćwiczeń fizycznych. Mają jednak za zadanie bardziej relaksować niż poprawiać sprawność fizyczną.

Sama muzykoterapia ma zapobiegać atakom paniki. Stosowana jest w leczeniu nerwic i zaburzeń psychosomatycznych. Wywiera także pozytywny wpływ na psychikę, zmniejsza depresję, lęk, poprawia samoocenę, pomaga również osobom cierpiącym na bezsenność. Zajęcia z muzykoterapii polegają na wyzwalaniu emocji i aktywizowaniu uczuć.

Ze względu na bogactwo możliwości jakie mogą być wykorzystywane podczas tych spotkań, instruktorka nasza dobiera ćwiczenia pod kątem możliwości uczestników, ich wieku, oraz upodobań.

Projekt “Rehabilitacja sztuką – arteterapia dla osób niepełnosprawnych oraz punkty wsparcia telefonicznego” jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.