Czy to już przemoc?

Zgodnie z prawem za przemoc uznajemy „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.

 

Niestety jest to zjawisko co raz bardziej powszechne, a ofiarą przemocy stają się osoby
w każdym wieku – i w środowiskach znajdujących się w różnej sytuacji materialnej – zarówno osoby zamożne jak i  żyjące w ubóstwie. Pojawia się ona zarówno u osób żyjących samotnie jak i w rodzinach.

 

Skąd ta przemoc?

Zachowajmy zdrowy rozsądek ale bądźmy tez wyczuleni na sytuację i cierpienie innych osób. Jesteśmy tylko ludźmi i mamy swoje różne słabości, problemy osobiste, rodzinne czy zawodowe. W obecnym świecie, który narzuca nam podejmowanie szybkich, często impulsywnych decyzji oraz mało harmonijny tryb życia pełen zagonienia i pogoni za naszymi pragnieniami, potrzebami,  nasza psychika narażona jest na ogrom bodźców, które mogą powodować istotne zmiany w naszym zdrowiu psychicznym.

Dlatego ważne by nie bagatelizować wszelkich problemów w tym zakresie i nie bać się otwarcia na pomoc ze strony rodziny i odpowiednich specjalistów.

Niestety zauważamy sami jak bardzo instytucja rodziny obecnie jest przez wiele środowisk atakowana, a jej pojęcie poważnie zniekształcane.

 

Jesteśmy dla Ciebie!

My, jako Fundacja Rodzin Polskich ze Świętochłowic działając pośród mieszkańców stykamy się na co dzień z ich problemami osobistymi, rodzinnymi czy zawodowymi. Dlatego też dobrze widzimy i rozumiemy sytuację naszych fundacyjnych sąsiadów.

Nasze zaangażowanie zostało zauważone przez lokalne służby oraz samorząd i przyłączyliśmy się do akcji profilaktycznej antyprzemocowej, która jest prowadzona na terenie naszego miasta Świętochłowice.

Nasi pracownicy zostali przeszkoleni pod kontem wsparcia osób dotkniętych problemem przemocy. Naszą działalność antyprzemocową chcemy rozwinąć w budującym się naszym Domu, który stawia na nogi, w którym znajdą schronienie m.in. kobiety znajdujące się w stanie błogosławionym oraz z małymi dziećmi, które doświadczają przemocy domowej.

Więcej na temat przemocy oraz tej akcji można znaleźć na stronach Komendy Miejskiej w Świętochłowicach.