Przyszło nam mierzyć się z ciągłymi trudnościami, jakie wywołała pandemia. Jednym z nich jest utrudnienie możliwości korzystania ze wsparcia specjalistów w ich gabinetach w formie terapii indywidualnej czy grupowej, poradnictwa, treningów bądź innej formy pomocy.
Ponadto izolacja sprawia, że w społeczeństwie coraz więcej osób borykających się z poczuciem lęku, stresu, bezradności…
Do nich wszystkich kierujemy właśnie ten projekt.

W ramach projektu będzie świadczone wsparcie w formie teleporady. W ten sposób łatwiej będzie udzielić pomocy w szczególności osobom niepełnosprawnym, starszym, schorowanym. A to im najbardziej potrzeba takiej możliwości.

Świadczona przez nas konsultacja pozwala udzielić osobie zainteresowanej informacji, instrukcji, wyjaśnienia zjawiska psychologicznego (np.: lęku), a także umożliwia pokierowanie osoby w zakresie dalszych czynności związanych z ochroną zdrowia psychicznego. 

Jesteśmy przekonani, że projekt „Lepsze jutro” pomoże wielu osobom na nowo odnaleźć radość życia, stanąć mocno na nogi, poczuć się silnym i wartościowym a nade wszystko bezpiecznym w tych niełatwych czasach.

Zapraszamy do zapoznania się z GRAFIKIEM DYŻURÓW TELEFONICZNYCH (wersja PDF)