W imieniu naszego partnera z którym realizowalismy projekt „Chce się żyć!” zapraszamy osoby w wieku 18-29 lat do bezpłatnego udziału w projekcie dzięki któremu zyskają certyfikowane kwalifikacje.

Rozpoczęliśmy rekrutację do projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Włącz się w rynek pracy! Kursy spawania, staż i praca w zawodzie dla osób bez pracy”. Pilnie poszukujemy osób które zechciały by wziąć udział w naszym projekcie!!!!

Projekt skierowany jest do 22 osób w wieku 18-29 lat, w tym ON, które nie pracują są bezrobotne i/lub bierne zawodowo (niezarejestrowane w PUP), nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu zgodnie z definicją młodzieży NEET oraz os. pracujące znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy (zatrudnione na umowy krótkoterminowe oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych) zamieszkujące woj. śląskie.

Okres realizacji projektu od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Biuro Projektu zlokalizowane jest przy ul. Karolinki 1 w 40-467 Katowicach.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

W ramach projektu proponujemy udział w:

1. Kursie spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135 (kurs podstawowy)
2. Kursie spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135 (kurs ponadpodstawowy
3. 3 miesięcznych płatnych stażach.

W ramach projektu uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu. Miejsce odbywania się kursów: Ośrodek Szkolenia nr 1 w Mysłowicach – Wesołej ul. Piastów Śląskich.

W przypadku pytań pozostajemy do dyspozycji.

Telefony: 32 420 4036, 32 420 4323, 32 420 4481. Mail: spawacz@scuw.pl