17 czerwca siedziba naszej organizacji zamieniła się w małą galerię sztuki. Miał bowiem miejsce I wernisaż pracowni artystycznych, działających w fundacji. Wydarzenie cieszyło się sporym zainteresowaniem.

Dzieci i młodzież uczęszczający przez cały rok szkolny do naszych pracowni: ceramicznej, rękodzieła artystycznego oraz witrażu, pracowały i doskonaliły swoje umiejętności. Pomysł wernisażu zrodził się w trakcie funkcjonowania pracowni, a jego początek zawdzięczać można aktywności uczestników oraz postępom, jakie czynili w czasie swojej pracy warsztatowej.

Wśród zaproszonych gości byli oczywiście najbliżsi – rodzice,  rodzeństwo, dziadkowie młodych artystów, ale także darczyńcy fundacji i osoby wspierające działania poszczególnych pracowni. Na wernisażu pojawiły się także osoby z zewnątrz, zainteresowane wydarzeniem. Od samego wejścia, korytarze wypełnione były niepowtarzalnymi dziełami uczestników. Wydarzenie to było także okazją do poznania ich bliżej, dzięki opisom towarzyszącym pracom, chwilom na rozmowę oraz spotkanie przy kawie. Wydarzenie zostało także zareklamowane przez lokalną prasę.

Cieszymy się, że tak ciepło i sympatycznie przyjęta została ta forma nagrodzenia dzieci i młodzieży za ich ciężką, całoroczną pracę. Nie można zapominać, że wśród nich znalazły się także dzieci pochodzące z rodzin objętych pomocą fundacji – to wielka radość widzieć, że wybierają swój własny rozwój, że starają się poszerzać  swoje horyzonty i otwierają się na nowe doświadczenia.

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nas w ciągu całego roku pracy warsztatowej, a w szczególności instruktorkom: p. Danucie Kupiec, p. Iwonie Botor i p. Dorocie Fick oraz wolontariuszkom. Dziękujemy wszystkim przybyłym na I wernisaż pracowni artystycznych oraz tym, którzy obdarowali nas miłym słowem. Mamy nadzieję, że sezon 2016/2017 będzie jeszcze bardziej płodny w małych artystów!

1

2

3

4

5

6

7

Dziennik zachodni z 17.06.2016r. Nr 24 (506) / dodatek Świętochłowice

dz dodatek świętochłowice