Kolejnymi zajęciami, które oferujemy osobom z niepełnosprawnościami jest hipoterapia.

Są to spotkania o działaniach terapeutycznych, do których wykorzystywane są specjalnie przygotowane konie.

Realizacja tych zajęć ma wpływ na sferę fizyczną uczestników takich poprawa chodu, równowagi, czy orientacji w przestrzeni. Ponadto warsztaty te zwiększają poczucie własnej wartości, poprawiają pamięć i zmniejszają wiele zaburzeń. Łagodne, kołyszące ruchy koni sprzyjają odprężeniu i łagodzą stany nerwicowe. Już sam kontakt z koniem ma działanie terapeutyczne.

Projekt “Rehabilitacja sztuką – arteterapia dla osób niepełnosprawnych oraz punkty wsparcia telefonicznego” jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.