Niedawno w Internecie pojawiła się nowa inicjatywa, której celem jest tworzenie jak najszerszego grona osób i instytucji, opartego na wzajemnej przyjaźni, dialogu, tolerancji i pokoju w celu wspierania dobra na świecie. Nasza fundacja również włączyła się w to dzieło.

GoodNetwork – bo tak nazwano tę idee, wykorzystując sieć, tworzy złożoną z darczyńców, wolontariuszy, instytucji, ambasadorów GoodNetwork oraz sympatyków społeczność, gotową do działania. Co ważne, otwarta jest dla każdego i każdy znajdzie dla siebie przestrzeń do działania. Dzięki temu ma możliwość poznawać osoby z całego świata, budować pozytywne relacje i razem działać dla dobra globalnej społeczności.

Dlaczego warto? Jak podają sami pomysłodawcy idei:

GoodNetwork rozwija horyzonty, pobudza wyobraźnię, uczy wrażliwości na potrzeby innych, wypełnia sieć pozytywną treścią. Wspiera rozwój osobisty rozmówców, tak darczyńców, jak i wolontariuszy, którzy chcą uczyć się języków obcych, poznawać ludzi i pomagać sobie wzajemnie.

Nie można było się nie włączyć! Dlatego też nasza organizacja, jako jedna z pierwszych postanowiła współtworzyć społeczność GoodNetwork otwierając się na działania w ramach wolontariatu. Chcemy w ten sposób pokazywać naszą gotowość do niesienia dobra w jak najdalsze zakątki ziemi. Wielkie wyzwanie? Oczywiście! Ale także ogromne możliwości, za które dziękujemy Fundacji GoodNetwork, która zaprosiła nas do współdziałania. Zapraszamy na stronę GoodNetwork – niech się dzieje dobro!