Z okazji Dnia Dziecka naszym małym podopiecznym – Świetlikom oraz wszystkim dzieciom życzymy wielu łask Bożych, opieki Aniołów Stróżów, dużo radości oraz poczucia bycia kochanym, potrzebnym i bezpiecznym każdego dnia.

Ważną sprawą dla naszych młodych podopiecznych jest budowa naszego „Domu, który stawia na nogi” dzięki, któremu można by objąć pomocą więcej dzieci i stworzyć im jeszcze lepsze warunki do prawidłowego rozwoju.

Więcej na temat budowy tego Domu.

 

Więcej o naszej świetlicy dla dzieci. 

 

Zadanie publiczne pt. „Świetlica środowiskowa – Świetliki ze Świętochłowic. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej” jest finansowane ze środków gminy Świętochłowice.