Dziękujemy za pomoc! ⋆ Dom, który stawia na nogi
dziękujemy

Za dołożenie kolejnej cegiełki do stworzenia
DOMU, KTÓRY STAWIA NA NOGI

Eugeniusz Fick
Prezes zarządu
Fundacji Rodzin Polskich
im. św. Jana Pawła II