Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali na rzecz naszej fundacji 1,5% swojego podatku przy tegorocznym rozliczeniu podatkowym za 2023 rok!

Dzięki Wam możemy zmieniać trudne dzisiaj potrzebujących w lepsze jutro!