Dofinansowanie – Fundacja Rodzin Polskich

Poniżej znajdziesz projekty realizowane przez naszą Fundację dofinansowane w ramach środków z budżetu państwa.


W okresie 15.09.2022 – 15.12.2022 Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II realizuje projekt „Ikonografia – tradycja, sztuka, modlitwa”.


W okresie 1.06.2022 – 31.12.2022 Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II realizuje projekt senioralny pod nazwą „Smart Senior 6.0+”.


W okresie 4.06.2021 – 31.12.2021 Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II realizuje projekt senioralny pn „ZORRO w Świętochłowicach – historie Zaangażowanych Odpowiedzialnych Refleksyjnie Reagujących Obywateli”.


Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II jest realizatorem Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt ,,Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021.


Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II jest realizatorem Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021.

Skip to content