Dofinansowanie – Fundacja Rodzin Polskich

Poniżej znajdziesz projekty realizowane przez naszą Fundację dofinansowane w ramach środków z budżetu państwa.


W okresie 4.06.2021 -31.12.2021, Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II będzie realizować projekt senioralny pn „ZORRO w Świętochłowicach – historie Zaangażowanych Odpowiedzialnych Refleksyjnie Reagujących Obywateli”.


Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II jest realizatorem Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt ,,Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021.


undacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II jest realizatorem Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021.