Ideą która zapoczątkowała projekt „Smart Senior 6.0+” narodziła się z potrzeby seniorów z lokalnej społeczności by iść z duchem czasu i nadążać za stale zmieniającą się cyfrową rzeczywistością. Świat idzie do przodu, technologicznie stale się rozwija. Trudno jest nie zostawać w tyle, zwłaszcza seniorom, którzy niejednokrotnie nie mają odpowiedniej wiedzy, motywacji, bądź sprzętu by mogli się nauczyć posługiwania urządzeniami cyfrowymi. Osoby starsze często są zagubione, nie potrafią odnaleźć się w cyfrowym świecie, co przysparza im wiele trudności.

Zamiast pisać listy zakładamy pocztę elektroniczną i wysyłamy e-maile, korzystając z platformy e-Urzędu nie musimy stać w kolejkach chcąc załatwić określone sprawy, z kolei bankowość elektroniczna pozwala nam opłacać rachunki bez wychodzenia z domu. Aby to wszystko mogło funkcjonować w życiu każdego seniora, bez obawy i lęku, że coś pójdzie nie tak, należy wyposażyć ich w potrzebne umiejętności praktyczne, oswoić ich z komputerem, programami, pokazać możliwości jakie daje cyfrowy świat.

 

 

 

 

Korzystanie z mediów społecznościowych, zakupy przez internet, posługiwanie się myszką i klawiaturą dla większości z nas nie stanowi trudności. Używamy komputerów w pracy i na co dzień. Dzieci zdobywają umiejętności cyfrowe w szkole na lekcjach informatyki. Seniorzy natomiast przez większą część swojego życia nie mieli potrzeby ani możliwości korzystania z tego rodzaju urządzeń, co wyraźnie utrudnia im funkcjonowanie w dzisiejszym świecie.

Program „Smart Senior 6.0+” powstał po to, by otworzyć seniorów uczestniczących w projekcie na świat cyfrowy, pokazać możliwości jakie dają nowoczesne technologie, ułatwić im funkcjonowanie w obecnych czasach.

 

 

Zadanie „Smart Senior 6.0 +” jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2022