Fundacja Rodzin Polskich stawia sobie za cel troskę o najmłodszych spośród naszej lokalnej społeczności. Nie każde dziecko ma równy start. Często w domu brakuje uwagi i zrozumienia. Rodzice nie mają czasu dla swych pociech. Innym razem doskwiera bieda, brakuje jedzenia, nie ma czystych ubrań, nowych butów. Do tego pojawiają się problemy w szkole, używki i brak zainteresowań. Pragnąc wyjść naprzeciw tym problemom Fundacja Rodzin Polskich prowadzi dzienną świetlicę środowiskową „Świetliki”. Tutaj dzieci ze Świętochłowic mogą zakosztować zabawy, wspólnotowości, zrozumienia i szacunku. Mają także okazję poprawić swoje wyniki w nauce biorąc udział w zajęciach wyrównawczych. Miejsce to odrywa ich od komputerów czy smartfonów, dając jednocześnie możliwości kreatywnego spędzenia czasu, zdobywania zainteresowań i odkrywania swoich talentów. Zajęcia artystyczne, kulinarne i sportowe wypełniają pustą przestrzeń nudy i zagubienia. Dzieciństwo powinno być szczęśliwe, wypełnione uśmiechem i miłością.