ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Nowy rok = nowe możliwości wsparcia Świętochłowiczan

Z niekłamaną radością ogłaszamy, że wraz z nadejściem 2021 roku rozpoczęliśmy realizację nowego przedsięwzięcia adresowanego do środowiska osób niepełnosprawnych. Finansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja  2020-2021.”.  

Celem programu jest rozpowszechnienie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne.

Wsparcie Asystenta Osobistego jest bezpłatne i obejmuje:

  • pomoc w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania
  • pomoc w dotarciu do lekarza, asystowanie podczas czynności pielęgnacyjnych, monitorowanie stosowania zaleceń lekarskich
  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (redagowaniu pism, wypełnianiu druków, kontaktowaniu się z instytucjami)
  • pomoc w drobnych czynnościach domowych, w obsłudze AGD, w zakupach
  • pomoc w komunikowaniu się z innymi osobami z otoczenia, budowaniu pozytywnych relacji
  • pomoc w zorganizowaniu czasu wolnego (korzystaniu z ofert kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych)
  • wspomaganie w edukacji
  • pomoc w aktywizacji zawodowej (przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, poszukiwaniu zatrudnienia), asystenckie wsparcie w miejscu pracy
  • pomoc w czynnym udziale w życiu społecznym (w imprezach integracyjnych, grupach samopomocowych)

Zapraszamy, w szczególności Świętochłowiczan wymagających wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością/komunikacją oraz samotne.

Zapewniamy wykwalifikowany i empatyczny personel. Nasi asystenci to osoby z powołania, przy których życie nabiera nowych kolorów.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego:

Eugeniusz: 698-748-548

Katarzyna: 503-741-815

Polecamy się. Dzielimy się dobrem.

Projekt finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zwanego dalej „Funduszem” na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja
2020-2021.