Zakończenie hortiterapii – projekt „Senior w zgodzie z naturą”