Z wizytą w Radiu Silesia – akcja „Kilometry Dobra”