Wyróżnienie z rąk Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej