W poszukiwaniu potencjału wody – projekt „Brawo My – Seniorzy!”