Sierpień dla dzieci i młodzieży – projekt „Moja świetlica – mój świat”