Relacja z zajęć w lutym i plany świetlicy na marzec