Podsumowanie zbiórki funduszy na odrestaurowanie przyczepy