Podsumowanie przedświątecznej zbiórki żywności – projekt „Seniorzy dla seniorów”