Otrzymaliśmy dofinansowanie na działania z osobami niepełnosprawnymi