Kolejne tygodnie artterapii – projekt „Chce się żyć”